Monday, January 22, 2018

Pertandingan Pejabat Pertanian Daerah, Pusat Pertanian dan Kompleks Pertanian Terbaik oleh Jabatan Pertanian MalaysiaDitubuhkan pada tahun 1905 yang pada awalnya usaha tertumpu kepada penyelidikan tanaman, penyediaan pakar-pakar teknikal, memajukan tanaman ekonomi yang berpotensi dan juga aktiviti perusahaan getah sebelum Lembaga Getah Malaysia ditubuhkan pada tahun 1926.
Negara merdeka iaitu pada tahun 1957, Jabatan Pertanian telah berkembang pesat dan mengukuhkan kedudukannya serta terlibat secara penuh dalam aktiviti penyelidikan, khidmat pengembangan, pemasaran dan pembangunan pertubuhan-pertubuhan peladang.
Selepas tertubuhnya agensi-agensi lain seperti FAMA (1965), MARDI (1970) dan LPP (1973), Jabatan Pertanian disusun semula dengan menumpukan sepenuh peranannya dalam menyampaikan khidmat pengembangan.
Dan kini Jabatan Pertanian telah menjadi satu agensi yang memberikan perkhidmatan transformasi pertanian kearah sektor yang moden, dinamik dan komersial, membangunkan industri makanan dan bunga-bungaan, menyediakan khidmat sokongan teknikal, menjamin keselamatan makanan dan alam sekitar serta melindungi industri pertanian negara.


#ourfoodourfuture #MY1DOA #ilovedoa

@MY1DOA (Twitter) Jabatan Pertanian Malaysia (Facebook)


No comments:

Post a Comment

Small Cute Green Pointer
 
copyright © 2014 to Pejabat Pertanian Gombak / Petaling | design by Pejabat Pertanian Gombak / Petaling