Saturday, May 10, 2014

PUSAT LATIHAN KEJURUTERAAN TANJONG KARANG
Laman Blog : PLKPTK

PEJABAT PERTANIAN DAERAH KUALA LANGAT

Laman Blog : Agris Kuala Langat

PEJABAT PERTANIAN DAERAH KLANGLaman Blog : DOA Klang

PERJABAT PERTANIAN DAERAH HULU LANGAT
Google Maps - Pejabat Pertanian Daerah Hulu Langat

Laman Blog : Pusat Flora Cheras

PEJABAT PERTANIAN DAERAH HULU SELANGORPEJABAT PERTANIAN DAERAH SEPANG
Laman Blog : Agri Sepang


PEJABAT PERTANIAN DAERAH KUALA SELANGOR


PEJABAT PERTANIAN DAERAH SABAK BERNAM

Friday, May 9, 2014

FUNGSI JABATAN

  • Memberi khidmat perundingan dan sokongan teknikal secara pakej kepada usahawan, swasta dan agensi pembangunan pertanian.
  • Membangunkan Sumber Maklumat Tanaman Makanan dan Tanah untuk kegunaan perancangan dan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian
  • Menjalankan latihan di Pusat Latihan Pertanian bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dalam sektor pertanian
  •  Mengawalselia mutu bahan / benih tanaman negara.
  • Melaksanakan penguatkuasaan Akta Racun Makhluk Perosak 1974 untuk memastikan racun yang diimport, dikilang atau dijual dalam negara adalah yang berkualiti dan penggunaannya tidak akan mendatangkan mudarat kepada pengguna, ternakan, tanaman, makanan dan alam sekitar.
  • Melaksanakan penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 untuk mencegah kemasukan perosak-perosak asing yang berbahaya ke dalam negara dan memudahkan pengeksportan hasil-hasil tanaman negara untuk memenuhi peraturan kuarantin negara pengimport.
  • Melaksanakan penguatkuasaan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 1988 dan peraturan CITES (Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Bagi Spesis-spesis Haiwan dan Tumbuhan Liar Yang Terancam Pupus) untuk memastikan bahawa bahan-bahan tanaman dan janaplasma tidak terancam pupus.
Small Cute Green Pointer
 
copyright © 2014 to Pejabat Pertanian Gombak / Petaling | design by Pejabat Pertanian Gombak / Petaling